Vind och mögel

Synen på hur en vind ska ventileras har på senare tid ändrats. Men om de nya synsätten är helt korrekta finns anledning av att ifrågasätta.

Traditionellt har gällt att mer luft som passerar ett utrymme desto bättre. Vinden har på senare år drabbats av fler fuktskador än tidigare. Orsaken till detta är mer och tjockare isolering. Detta är korrekt som inte finns anledning att ifrågasätta.

Det finns de som menar att vindens luftintag ska begränsas alternativt slopas. För att bättre förstå de olika synsätten gör jag här en kort sammanfattning om hur den relativa luftfuktigheten påverkar mögeltillväxt.

Mögel trivs i fuktigt utrymme. Luften ska ha en relativ luftfuktighet på över 75 % för att mögel ska kunna bildas och växa. Ju högre luftfuktighet desto bättre trivs mögel. Luftens temperatur är också avgörande för hur snabbt mögeltillväxten är. Allra bäst är temperaturer på 20 till 30 grader Celsius. Om luften har en luftfuktighet omkring 95 % och temperaturen håller sig omkring 25 grader Celsius så trivs mögel utmärkt. Vid temperaturer under 5 grader C är risken för mögeltillväxt mycket låg. Vid 10 +C krävs en luftfuktighet på över 80% som varaktig under tre månader. (källa Fuktpåverkan av material – kritiska fuktnivåer, Lars-Olof Nilsson, 2006, sid 38-42)

Om man värmer upp kall luft med hög relativ luftfuktighet så minskar den relativa luftfuktigheten. Ett exempel är ett hus som stått tomt med utan värme en längre tid har en rå fuktig luft. Kopplar man på värmen blir luften torrare. För att bli av med fuktig luft är det bästa sättet att tillför värme.

Mer isolering = kallare vindar.

Kallvindar, vindar utan uppvärmning, värms till en viss del upp på grund av spillvärme från huset. Om vinden isoleras minskar spillvärmen. Temperaturen i vinden blir lägre. Med lägre temperatur ökar luftfuktigheten. Det påpekas från vissa håll att den relativa luftfuktigheten är som högst på hösten och vintern. Med mer isolering så blir det mindre värmeläckage och därmed kallare vindar. Om den fuktiga utomhusluften inte värms upp blir den relativa luftfuktigheten högre. Lösning på problemet är att täppa takfotsventilen, låta mindre fuktig luft blåsa in. På det viset skulle vinden bli något värmare och lite torrare trots tjockare isolering.

Jag är lite skeptisk till teorin att minska på ventilationen. Den kallare tiden på året är den relativa luftfuktigheten hög, men eftersom luften är kall så finns det låg sannolikhet till att mögel bildas. När solen lyser på taket så blir temperaturen högre i vinden, på sommaren ordentligt varmt. Om ventilationen är bristfällig så ventileras inte fukten ut.

Andra källor anger att orsaken till att vindar möglar mer med tjock isolering är att den fuktiga luften som finns inomhus läcker igenom isoleringen. När den varma luften kyls av på vinden så ökar den relativa luftfuktigheten. Det kan finnas en sanning i detta resonemang.

Lösningen på problemet.

Jag har ett hus som är byggt 1953. Isoleringen på vinden består av kutterspån. Jag har valt att inte isolera vinden eftersom det ökar risken för mögelskador. Jag får enligt beräkningar betala 1000 kr mer om året i uppvärmningskostnad.

Min lösning för dom som vill isolera vinden är att flytta isoleringen till takstolarna och insidan av nocken. Vinden kommer att hålla en högre temperatur och vara torr under princip hela året. Kostnaden för åtgärden är högre än att lägga isolering ovanpå kutterspån men är enligt min mening säkrare sätt att håla mögel borta.